Tin tức

Bí kíp tính xác suất Outs và ODDS trong Poker – Chiến lược chiến thắng

Tháng Hai 23, 2024

Poker là một trong những trò chơi đánh bài phổ biến nhất trên thế giới. Để chiến thắng trong Poker, không chỉ cần có may mắn mà còn cần có chiến thuật và kỹ năng tính toán. Trong đó, xác suất là một yếu tố quan trọng để đưa ra những quyết định đúng đắn trong khi chơi. Ngoài ra, hai khái niệm quan trọng khác mà bạn cần biết là Outs và ODDS. Trong bài viết này, Hit Club sẽ giúp bạn tìm hiểu về cách tính xác suất, Outs và ODDS trong Poker và cách áp dụng chúng để chiến thắng.

I. Giới thiệu

Trong Poker, xác suất là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đánh giá sức mạnh của bài, khả năng cải thiện bài và đưa ra những quyết định đặt cược đúng đắn. Xác suất cũng giúp bạn đánh giá được rủi ro và lợi ích của việc tiếp tục chơi hay bỏ cuộc. Nếu bạn không biết tính toán xác suất, có thể bạn sẽ đánh mất nhiều tiền trong các ván Poker.

Ngoài xác suất, hai khái niệm quan trọng khác mà bạn cần biết là Outs và ODDS. Outs là những lá bài có thể giúp bài của bạn mạnh lên, tức là những lá bài còn lại trong bộ bài có thể tạo thành một bộ bài mạnh hơn cho bạn. ODDS là tỷ lệ giữa số Outs và số bài còn lại trong bộ bài. Hiểu rõ về hai khái niệm này sẽ giúp bạn tính toán xác suất và đưa ra những quyết định chính xác trong khi chơi Poker.

Bí kíp tính xác suất Outs và ODDS trong Poker - Chiến lược chiến thắng

II. Cách tính xác suất cơ bản

Để tính toán xác suất trong Poker, bạn cần hiểu rõ về các khái niệm cơ bản sau đây:

Xác suất một lá bài xuất hiện

Xác suất một lá bài cụ thể xuất hiện trong một ván Poker là 1/52. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ luôn bốc được lá bài đó khi bạn muốn. Ví dụ, nếu bạn đang cầm một bộ bài gồm toàn át chủ và bạn muốn bốc thêm một quân át chủ nữa, thì xác suất để bạn bốc được lá bài đó là 3/51, vì đã có 1 lá át chủ ở trong tay bạn.

Xác suất một bộ bài cụ thể xuất hiện

Xác suất một bộ bài cụ thể xuất hiện trong một ván Poker có thể được tính bằng công thức tổ hợp như sau:

Xác suất = (Số cách chọn lá bài) / (Tổng số lá bài có thể)

Ví dụ, nếu bạn muốn tính xác suất xuất hiện một bộ bài sảnh gồm 5 lá bài, thì số cách chọn lá bài là:

52C5 = 2.598.960

Tổng số lá bài có thể là:

52! = 8.065817517094387e+67

Do đó, xác suất xuất hiện một bộ bài sảnh gồm 5 lá bài là:

Xác suất = (2.598.960) / (8.065817517094387e+67) ≈ 0,00003218

III. Outs

Outs là những lá bài có thể giúp bài của bạn mạnh lên. Đây là một khái niệm quan trọng trong Poker và bạn cần phải biết cách tính toán Outs để đưa ra những quyết định chính xác trong khi chơi.

Định nghĩa

Outs là những lá bài còn lại trong bộ bài có thể tạo thành một bộ bài mạnh hơn cho bạn. Ví dụ, nếu bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài J, Q, T, thì bạn có 8 Outs để tạo thành một sảnh (A-K-Q-J-T).

Cách tính Outs

Để tính Outs, bạn cần phải biết các loại bộ bài khác nhau và cách tính Outs cho từng loại bộ bài đó.

Outs cho straight

Để tính Outs cho straight, bạn cần đếm số lá bài có thể tạo thành liên tiếp với các lá bài bạn đang có. Ví dụ, nếu bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài J, Q, T, thì bạn có 8 Outs để tạo thành một sảnh (A-K-Q-J-T). Nếu trên bàn chỉ có 2 lá bài J và Q, thì bạn chỉ có 4 Outs để tạo thành một sảnh (A-K-Q-J-T hoặc K-Q-J-T-9).

Outs cho flush

Để tính Outs cho flush, bạn cần đếm số lá bài cùng chất với các lá bài bạn đang có. Ví dụ, nếu bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài cùng chất là J, Q, T, thì bạn có 9 Outs để tạo thành một flush (A-K-J-T hoặc A-K-Q-T).

Outs cho full house

Để tính Outs cho full house, bạn cần đếm số lá bài có thể tạo thành bộ ba với một cặp bạn đang có. Ví dụ, nếu bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài là A, Q, T, thì bạn có 6 Outs để tạo thành một full house (A-A-Q-Q hoặc A-A-T-T).

Outs cho four of a kind

Để tính Outs cho four of a kind, bạn cần đếm số lá bài có thể tạo thành bộ tứ với một bộ ba bạn đang có. Ví dụ, nếu bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài là A, Q, T, thì bạn có 3 Outs để tạo thành một four of a kind (A-A-A-A).

IV. ODDS

ODDS là tỷ lệ giữa số Outs và số bài còn lại trong bộ bài. Hiểu rõ về ODDS sẽ giúp bạn tính toán xác suất và đưa ra những quyết định chính xác trong khi chơi Poker.

Định nghĩa

ODDS là tỷ lệ giữa số Outs và số bài còn lại trong bộ bài. Tỷ lệ này sẽ cho bạn biết xác suất để tạo thành một bộ bài mạnh hơn với số lá bài hiện có.

Cách tính ODDS

Để tính ODDS, bạn có thể sử dụng công thức sau:

ODDS = Outs / (Bài còn lại – 1)

Ví dụ, nếu bạn có 8 Outs để tạo thành một sảnh và trên bàn còn 44 lá bài, thì ODDS của bạn là:

ODDS = 8 / (44 – 1) ≈ 0,19

Ứng dụng xác suất, Outs và ODDS trong Poker

V. Ứng dụng xác suất, Outs và ODDS trong Poker

Hiểu rõ về xác suất, Outs và ODDS sẽ giúp bạn đánh giá sức mạnh của bài và đưa ra những quyết định đúng đắn trong khi chơi Poker. Dưới đây là một số ứng dụng của các khái niệm này trong Poker:

  • Đánh giá sức mạnh của bài: Bằng cách tính toán xác suất, Outs và ODDS, bạn có thể biết được bài của mình có khả năng thắng hay không. Nếu xác suất thắng cao và số Outs lớn, bạn có thể tiếp tục chơi để tăng cơ hội thắng lớn.
  • Ra quyết định đặt cược hợp lý: Khi bạn biết được xác suất và ODDS, bạn có thể đưa ra những quyết định đặt cược hợp lý. Nếu tỷ lệ giữa số Outs và số bài còn lại trong bộ bài cao, bạn có thể tăng cược để tăng khả năng thắng.
  • Bluff hiệu quả: Hiểu rõ về xác suất, Outs và ODDS sẽ giúp bạn bluff hiệu quả hơn. Nếu bạn biết rằng mình có nhiều Outs để tạo thành một bộ bài mạnh, bạn có thể bluff để đánh lừa đối thủ và giành chiến thắng.

VI. Ví dụ minh họa

Ví dụ tính xác suất một bộ bài cụ thể xuất hiện

Giả sử bạn muốn tính xác suất xuất hiện một bộ bài sảnh gồm 5 lá bài (A-K-Q-J-T). Theo công thức tổ hợp, số cách chọn lá bài là:

52C5 = 2.598.960

Tổng số lá bài có thể là:

52! = 8.065817517094387e+67

Do đó, xác suất xuất hiện một bộ bài sảnh gồm 5 lá bài là:

Xác suất = (2.598.960) / (8.065817517094387e+67) ≈ 0,00003218

Ví dụ tính Outs và ODDS cho các trường hợp khác nhau

  • Bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài J, Q, T. Bạn có 8 Outs để tạo thành một sảnh và ODDS của bạn là 0,19.
  • Bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài cùng chất là J, Q, T. Bạn có 9 Outs để tạo thành một flush và ODDS của bạn là 0,21.
  • Bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài là A, Q, T. Bạn có 6 Outs để tạo thành một full house và ODDS của bạn là 0,14.
  • Bạn đang cầm 2 lá bài A và K, và trên bàn có 3 lá bài là A, Q, T. Bạn có 3 Outs để tạo thành một four of a kind và ODDS của bạn là 0,07.

Ví dụ ứng dụng xác suất, Outs và ODDS trong khi chơi Poker

Giả sử bạn đang chơi Texas Hold’em và đang cầm 2 lá bài A và K. Trên bàn có 3 lá bài là J, Q, T. Bạn có 8 Outs để tạo thành một sảnh và ODDS của bạn là 0,19. Nếu bạn muốn tăng cược để tăng khả năng thắng, bạn có thể tính toán xem tỷ lệ giữa số Outs và số bài còn lại trong bộ bài của bạn là bao nhiêu. Nếu tỷ lệ này cao, bạn có thể tăng cược để tăng khả năng thắng.

VII. Kết luận

Như vậy, xác suất, Outs và ODDS đóng vai trò quan trọng trong Poker và giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác trong khi chơi. Hiểu rõ về các khái niệm này sẽ giúp bạn đánh giá sức mạnh của bài, ra quyết định đặt cược hợp lý và bluff hiệu quả. Hãy luyện tập thường xuyên để nâng cao khả năng tính toán và áp dụng vào thực tế khi chơi Poker.

Show/Hide social
Liên hệ qua phone 84.338.35.888 Liên hệ qua phone 1.646.357.8777 Liên hệ qua telegram Liên hệ qua facebook Liên hệ qua tin nhắn
Cuộn lên đầu trang

Cuộn lên trên